34a Jornada Escola Pia

34a Jornada Escola Pia

LA SALUT MENTAL D'INFANTS I JOVES

 

Comprendre i acompanyar la salut mental és cada vegada més prioritari a la nostra societat. Més d’un 70% dels trastorns mentals comencen abans dels divuit anys. Poder conèixer i intervenir en aquestes edats garanteix un millor pronòstic a l’edat adulta.

Entre un 10 i un 20% dels adolescents pateix algun problema de salut mental o de comportament, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Uns joves que han estat dels més vulnerables a l’hora de rebre l’impacte emocional de la pandèmia. La taxa de risc de suïcidi en els joves fins a 18 anys ha incrementat un 27% respecte a l’any passat, segons el sistema de detecció de la Generalitat de Catalunya, passant de 473 casos a 601; també és més notòria l’ansietat, la tristesa i els trastorns de la conducta alimentària.

Hi ha una clara mancança i fragilitat del sistema per donar resposta a les necessitats emocionals dels joves. No podem estar tots els adults alarmats observant estadístiques disparades que reflecteixen el malestar dels adolescents i continuar amb el currículum com si res. És urgent pensar en intervencions a l’escola i en els entorns d’aprenentatge per protegir, afavorir i promoure la salut mental d’infants i joves. (*)

Des de l’Escola Pia volem promoure una bona salut mental dels infants i joves sensibilitzant a totes les persones que treballen amb nosaltres i alhora preparant-les per poder ajudar, detectar i orientar el nostre alumnat.

(*) Abstracte de l’article de l’Anna Rigat publicat al social.cat al desembre del 2021.

Programa
  • 10.00h – Benvinguda i presentació de la Jornada.
  • 10.15h – Intervencions ponents: Montserrat Dolz, Lluís Laucat i Anna Rigat.
  • 11.30h – Taula rodona i preguntes als ponents
  • 12.00h – Premis Sant Josep de Calassanç
  • 12.15h – Tancament
 

Ponents

 

 

Montserrat Dolz – Psiquiatra infantil i juvenil
Cap de l’Àrea de Salut Mental de l’Hospital Sant Joan de Déu. És experta en psicosi d’inici precoç i trastorns mentals greus. Estats mentals d’alt risc en població infantil i juvenil

 

 

 

Lluís Lalucat – Psiquiatra i Director Mèdic del Centre d’Higiene Mental de Les Corts

 

 

 

Anna Rigat – Llicenciada en Psicologia i en Pedagogia i màster en Avenços en la Clínica Psicoanalítica de la Infància i l’Adolescència per la UB.
Va iniciar la seva trajectòria professional al CDIAP de la comarca de la Garrotxa i des de fa uns quants anys treballa com a psicòloga de l’escola Pia d’Olot i l’escola Pia de Salt i com a professora col·laboradora en el Màster de Psicopedagogia de la UOC.

Related Posts