Els nens i nenes de P5 estan molt motivats amb la metodologia Jolly Phonics d’iniciació a la lectoescriptura en anglès. Aquest mètode els ajuda amb la grafia dels sons en anglès, sovint diferent del català i castellà.
S’introdueix el so amb una cançó i una acció del cos. Els sons s’introdueixen en grups de 6. El segon pas és presentar vocabulari per treballar la lectoescriptura de cada grup de sons. Després, amb el grup classe sencer, classifiquem el vocabulari après segons la grafia dels sons que conté.
Tot seguit realitzem jocs per relacionar les imatges del vocabulari après amb la paraula escrita. Un cop assolits els passos anteriors realitzem un dictat de vocabulari i parem atenció en cadascun dels sons que les paraules contenen i com s’escriuen. Tot el nens i nenes de P5 han fet una gran feina!