Iniciem el SUMMEM a P4

A P4 iniciem l’itinerari d’aprenentatge “De tots els ous neixen pollets?”. El tret de sortida de l’itinerari ha estat la visita a  la granja Can Coll, on tots els alumnes han vist diferents animals, entre els quals estan els pollets. Els educadors experts els han fet una visita guiada a la granja. A partir de l’observació de pollets en una incubadora, l’educador ha presentat la pregunta vertebradora. Vegeu com ha anat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els objectius són treballar la reproducció del gall i la gallina per tal de fer néixer pollets a l’aula utilitzant la modelització, estudiar el concepte de reproducció tenint en compte les funcions de nutrició i relació, analitzar les interaccions de l’organisme amb el seu medi, galliner o ou segons el moment del desenvolupament en què es troba, explicar les variables del medi que es necessiten perquè es produeixi les interaccions i plantejar les interaccions d’aquests organismes amb els aspectes genètics.

Els continguts: funció de reproducció, funció de nutrició, l’hàbitat (medi, galliner), mida i pes, funció de relació (temperatura, humitat), mort, escolta activa, vocabulari científic, càlcul, quantitat i estadística.

Al llarg de l’itinerari crearan productes com ara fer una posada en comú en un mural que pot servir de guió d’investigació, dibuix individual del què hem vist a la granja i conversa del què han après, dibuix en grup del què necessitem perquè neixin pollets i posada en comú, control gràfic durant 21 dies del medi de la incubadora controlant temperatura, humitat i pes, dibuix grupal en paper vegetal del que passa dins l’ou perquè es formi un pollet i una maqueta amb materials reciclats. Com  a producte final un cop els pollets hagin nascut durant un mes anirem mesurant setmanalment el seu pes i alçada, anotant en un gràfic el resultat.

Un cop acabat aquest temps els pollets tornaran a la granja.

L’Escola Pia de Sarrià-Calassanç comença aquest curs 2016-17 a implementar el nou projecte pedagògic SUMMEM. 378 nenes i nens de P4, 2n i 5è de primària, i 1r d’ESO amb el suport de 21 mestres treballaran amb aquest nou mètode, la iniciativa pedagògica renovadora més important que es fa actualment al nostre país.

Aquest projecte vol donar respostes educatives reals als reptes de la societat del segle XXI fent una escola adequada a les necessitats dels infants i joves, trencant motllos i apostant per l’aprenentatge interdisciplinari, per competències i cooperatiu. Està previst que en 4 cursos els 1.926 alumnes que estudien a l’Escola Pia de Sarrià-Calassanç treballin ja amb aquesta nova eina.

SUMMEM farà que l’alumne aprengui més, millor i que es prepari per a la vida real, sobretot en tres sentits:

  1. Motivació: que trobi més sentit i utilitat al que es treballa a l’escola per a la vida real, actual i futura. Dóna sentit al per a què serveix el que aprèn i fa a l’escola.
  1. Saber treballar en equip: que augmenti el seu compromís amb aprendre, que assumeixi responsabilitats individuals i aprengui a treballar i col·laborar amb els altres.
  1. Aprendre a aprendre i a pensar: que adquireixi l’hàbit de pensar i buscar solucions a diferents tipus de problemes.

L’alumnat desenvolupa les capacitats individuals per poder afrontar reptes col·lectius.

La iniciativa ha passat el curs passat amb nota la fase de prova pilot amb 600 alumnes de 7 centres. S’aplica en un mínim del 50% de l’horari escolar a Educació Infantil i un mínim del 25% a Educació Primària, Secundària, Batxillerat i FP. Es treballa amb itineraris interdisciplinaris (diferents matèries al mateix temps) i sempre amb una estructura d’aprenentatge cooperatiu. Aquests itineraris es fan a partir de metodologies molt concretes com ara la resolució de problemes, l’aprenentatge servei, el treball per projectes i la investigació/recerca.

 

Com és el SUMMEM?

Fins ara… Amb SUMMEM
Les matèries o assignatures eren independents entre elles. Es treballa per Reptes o Projectes en què hi intervé més d’una matèria.
El professorat explica; l’alumnat escolta i aprèn. El professorat planteja reptes i preguntes; l’alumnat pensa, busca i proposa solucions.
Treball individual. Treball cooperatiu: individual i en grup.
L’aprenentatge sovint queda centrat en estudiar continguts. L’aprenentatge se centra en el procés d’entendre, pensar i aprendre nous coneixements i fer-se capaç d’utilitzar-los en situacions específiques.
L’aprenentatge es fa en una aula. Diversos espais oberts per a l’aprenentatge.
L’avaluació està centrada en exàmens escrits amb l’objectiu de posar una nota. L’avaluació és un element més de l’aprenentatge. S’avalua tot el procés amb l’objectiu de millorar i aprendre, no només per posar una nota.

El pla d’implantació als 20 centres de l’Escola Pia de Catalunya, ha passat la seva primera fase de pilotatge i comença aquests dies la segona, de generalització, amb 54 grups de totes les edats i a totes les escoles superant els 3.000 alumnes. A la tercera fase, curs 2017-2018, el projecte s’implementarà progressivament en totes les etapes. Finalment a la quarta i darrera fase, que es farà entre els anys 2018 i 2021, SUṀṀEM estarà implantat en totes les etapes i en tots els cursos arribant a més de 20.000 nenes i nens.