Iniciem el SUMMEM a 2n de primària

Avui ha tingut lloc la presentació de l’itinerari d’aprenentatge als alumnes de 2n de primària: “Misteri en el món vegetal”. Els nens i nenes han rebut una carta personalitzada on s’explica que ha aparegut una planta morta i se’ls convida a fer una predicció del què ha passat. Vegeu com ha anat:

 

En aquest itinerari es treballen continguts del medi natural (coneixen el model d’ésser viu a partir de les plantes i el model científic); continguts de llengua (coneixen les diferències entre un text científic i un diari personal, redacten diferents tipologies de text, fan una exposició oral de forma adequada adaptant el vocabulari i la presentació a l’audiència); continguts de matemàtiques (recullen dades i fan un gràfic, descobreixen figures en elements de la natura); continguts de plàstica (creen noves produccions artístiques a partir dels coneixements apresos i dissenyen una infografia)

Al llarg de l’itinerari creen productes com ara fer un perfum, fan un diari personal, un informe científic, un programa de ràdio, una entrada en un blog, una recepta, una notícia de diari. I com a producte final dissenyen i porten a terme i justifiquen un experiment que demostri la mort de la planta seguint el mètode científic.

 

 

L’Escola Pia de Sarrià-Calassanç comença aquest curs 2016-17 a implementar el nou projecte pedagògic SUMMEM. 378 nenes i nens de P4, 2n i 5è de primària, i 1r d’ESO amb el suport de 21 mestres treballaran amb aquest nou mètode, la iniciativa pedagògica renovadora més important que es fa actualment al nostre país.

Aquest projecte vol donar respostes educatives reals als reptes de la societat del segle XXI fent una escola adequada a les necessitats dels infants i joves, trencant motllos i apostant per l’aprenentatge interdisciplinari, per competències i cooperatiu. Està previst que en 4 cursos els 1.926 alumnes que estudien a l’Escola Pia de Sarrià-Calassanç treballin ja amb aquesta nova eina.

SUMMEM farà que l’alumne aprengui més, millor i que es prepari per a la vida real, sobretot en tres sentits:

  1. Motivació: que trobi més sentit i utilitat al que es treballa a l’escola per a la vida real, actual i futura. Dóna sentit al per a què serveix el que aprèn i fa a l’escola.
  1. Saber treballar en equip: que augmenti el seu compromís amb aprendre, que assumeixi responsabilitats individuals i aprengui a treballar i col·laborar amb els altres.
  1. Aprendre a aprendre i a pensar: que adquireixi l’hàbit de pensar i buscar solucions a diferents tipus de problemes.

L’alumnat desenvolupa les capacitats individuals per poder afrontar reptes col·lectius.

La iniciativa ha passat el curs passat amb nota la fase de prova pilot amb 600 alumnes de 7 centres. S’aplica en un mínim del 50% de l’horari escolar a Educació Infantil i un mínim del 25% a Educació Primària, Secundària, Batxillerat i FP. Es treballa amb itineraris interdisciplinaris (diferents matèries al mateix temps) i sempre amb una estructura d’aprenentatge cooperatiu. Aquests itineraris es fan a partir de metodologies molt concretes com ara la resolució de problemes, l’aprenentatge servei, el treball per projectes i la investigació/recerca.

 

Com és el SUMMEM?

Fins ara… Amb SUMMEM
Les matèries o assignatures eren independents entre elles. Es treballa per Reptes o Projectes en què hi intervé més d’una matèria.
El professorat explica; l’alumnat escolta i aprèn. El professorat planteja reptes i preguntes; l’alumnat pensa, busca i proposa solucions.
Treball individual. Treball cooperatiu: individual i en grup.
L’aprenentatge sovint queda centrat en estudiar continguts. L’aprenentatge se centra en el procés d’entendre, pensar i aprendre nous coneixements i fer-se capaç d’utilitzar-los en situacions específiques.
L’aprenentatge es fa en una aula. Diversos espais oberts per a l’aprenentatge.
L’avaluació està centrada en exàmens escrits amb l’objectiu de posar una nota. L’avaluació és un element més de l’aprenentatge. S’avalua tot el procés amb l’objectiu de millorar i aprendre, no només per posar una nota.

El pla d’implantació als 20 centres de l’Escola Pia de Catalunya, ha passat la seva primera fase de pilotatge i comença aquests dies la segona, de generalització, amb 54 grups de totes les edats i a totes les escoles superant els 3.000 alumnes. A la tercera fase, curs 2017-2018, el projecte s’implementarà progressivament en totes les etapes. Finalment a la quarta i darrera fase, que es farà entre els anys 2018 i 2021, SUṀṀEM estarà implantat en totes les etapes i en tots els cursos arribant a més de 20.000 nenes i nens.