Follow Us On

Informació i admissions

LA BOMBOLLETA

ELS ESPAIS

VOLS CONÈIXER EL PROJECTE EDUCATIU I VISITAR L’ESCOLA?

PRESENCIAL

Visites presencials individualitzades en horari lectiu i no lectiu perquè creiem que és la millor manera de conèixer la realitat de l’Escola.

ONLINE

Trobades virtuals per conèixer el projecte educatiu i resoldre dubtes i inquietuds.

INFANTIL

VISITES PRESENCIALS INDIVIDUALS DINS LA JORNADA ESCOLAR
 • Dilluns, dimecres i divendres, de 9.15 a 11.00
VISITES PRESENCIALS EN GRUP REDUÏT FORA DE LA JORNADA ESCOLAR
 • Dimecres 10 de novembre de 2021, de 17.00 a 18.30h
 • Dimecres 15 de desembre de 2021, de 17.00 a 18.30h
 • Dimecres 19 de gener de 2022, de 17.00 a 18.30h
 • Dimecres 9 de febrer de 2022, de 17.00 a 18.30h

PRIMÀRIA

VISITES PRESENCIALS INDIVIDUALS EN JORNADA ESCOLAR
 • Dijous, de 9.00 a 10.30h

ESO

SESSIONS INFORMATIVES PRESENCIALS EN GRUP REDUÏT
 • 18 de gener de 2022, de 15 a 17h
 • 1 de febrer de 2022, de 15 a 17h
 • 11 de febrer de 2022, de 15 a 17h
 • 1 de març de 2022, de 15 a 17h
 • 8 de març de 2022, de 15 a 17h

BATXILLERAT

SESSIONS INFORMATIVES PRESENCIALS EN GRUP REDUÏT
 • 16 de desembre de 2021, de 15 a 17h
 • 20 de gener de 2022, de 15 a 17h
 • 4 de febrer de 2022, de 15 a 17h
 • 10 de febrer de 2022, de 15 a 17h
 • 3 de març de 2022, de 15 a 17h