ITINERARI D'APRENENTATGE 5è PRIMÀRIA

On, quan, com, i per què de les pintures rupestres?

On? Com? Quan? I per què? de les pintures rupestres.

 

Mitjançant un vídeo d’un exalumne de l’escola, ens demana que busquem informació sobre unes pintures rupestres de la prehistòria, que havien fet quan ell era alumne. Ja que aquesta informació ha sigut esborrada amb el pas del temps.

CINQUÈ:  “On? Quan? Com? Per què? de les pintures rupestres”.

 

Els alumnes assisteixen a una xerrada inicial on se’ls planteja el repte.

A partir d’aquí es treballen continguts del medi social: interpreten, fan prediccions i prenen decisions sobre la pintura rupestre. Coneixen els diferents períodes de la prehistòria i analitzen l’evolució de l’home. Busquen informació i situen en el període corresponent, les imatges d’uns objectes de la prehistòria que han trobat fent una gimcana. Continguts de matemàtiques: elaboren una recta numèrica per situar les etapes de la prehistòria. Coneixen les unitats de temps i analitzen l’evolució de l’home, fent taules de freqüències i diagrames de barres. A plàstica elaboraran una pintura rupestre i diferent estris.

Al llarg de l’itinerari creen productes com ara una fitxa d’observació de les pintures rupestres. Completen la línia del temps. Omplen un qüestionari sobre la pel·lícula. Comparen esquelets de diferents hominids. Munten un trencaclosques i realitzen una tècnica d’estudi. I com a producte final preparen una exposició al museu on s’exposin les pintures rupestres, indicant on es van trobar i a quin període pertanyen. També elaboren un plafó de cada etapa de la prehistòria per col·locar al museu, amb les pintures rupestres de l’etapa corresponent.

ITINERARI D'APRENENTATGE

On, quan, com, i per què de les pintures rupestres?

Amb aquest itinerari d’aprenentatge viatgem fins a la Prehistòria (Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls) per aprendre on vivia la gent, quines eines utilitzaven, com s’organitzaven socialment, com s’alimentaven, en què creien i per què feien pintures  rupestres. Hem anat a les coves del Toll per aprendre coses sobre l’hominització i a ara estem creant una pintura rupestre amb sorra, colors i aigua.  

Els alumnes assisteixen a una xerrada inicial on se’ls planteja el repte. Un exalumne de l’escola ens demana que busquem informació sobre unes pintures rupestres de la prehistòria que, quan ell era alumne, havien fet. Aquesta informació ha sigut esborrada amb el pas del temps.

A partir d’aquí es treballen continguts del medi social: interpreten, fan prediccions i prenen decisions sobre la pintura rupestre. Coneixen els diferents períodes de la prehistòria i analitzen l’evolució de l’home. Busquen informació i situen en el període corresponent, les imatges d’uns objectes de la prehistòria que han trobat fent una gimcana. Continguts de matemàtiques: elaboren una recta numèrica per situar les etapes de la prehistòria. Coneixen les unitats de temps i analitzen l’evolució de l’home, fent taules de freqüències i diagrames de barres. A plàstica elaboraran una pintura rupestre i diferent estris.

Al llarg de l’itinerari creen productes com ara una fitxa d’observació de les pintures rupestres. Completen la línia del temps. Omplen un qüestionari sobre la pel·lícula. Comparen esquelets de diferents hominids. Munten un trencaclosques i realitzen una tècnica d’estudi. I com a producte final preparen una exposició al museu on s’exposin les pintures rupestres, indicant on es van trobar i a quin període pertanyen. També elaboren un plafó de cada etapa de la prehistòria per col·locar al museu, amb les pintures rupestres de l’etapa corresponent.

Els alumnes de cinquè ens hem embrutat les mans de sorra tot creant pintures rupestres per finalitzar l’itinerari de la prehistòria.
ITINERARI D'APRENENTATGE

On, quan, com, i per què de les pintures rupestres?

Amb aquest itinerari d’aprenentatge viatgem fins a la Prehistòria (Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls) per aprendre on vivia la gent, quines eines utilitzaven, com s’organitzaven socialment, com s’alimentaven, en què creien i per què feien pintures  rupestres. Hem anat a les coves del Toll per aprendre coses sobre l’hominització i a ara estem creant una pintura rupestre amb sorra, colors i aigua.  

Text box item sample content
Els alumnes de cinquè ens hem embrutat les mans de sorra tot creant pintures rupestres per finalitzar l’itinerari de la prehistòria.