I aquesa vegada… L’IGLÚ!

Els nens i nenes de P3 s’inicien en l’escriptura del seu nom mitjançant els traços que van aprenent.

Ja coneixen el dret, l’adormit, l’assegut, la finestra, el creuat i aquest cop… Hem après L’IGLÚ!  Aconseguim que l’aprenentatge sigui significatiu oferint propostes engrescadores i properes a ells. Primer l’hem presentat a la pissarra i mitjançant el modelatge de la mestra l’han intentat reproduir. Després, per tal que sigui vivencial, l’hem representat amb el propi cos. I seguidament, l’hem treballat manipulant plastilina. Per últim l’hem plasmat amb un suport de paper. D’aquesta manera, aconseguim que els nens i nenes aprenguin mentre juguen doncs aquests és el principal objectiu, que aprendre sigui d’allò més divertit!