FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA A LA FRANJA EXTRAESCOLAR

FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA A LA FRANJA EXTRAESCOLAR

La situació que viurem aquest curs és absolutament extraordinària i ens preocupen especialment els hàbits com a usuaris de les instal·lacions més enllà de l’horari escolar.

A partir de la sortida escolar, a les instal·lacions no hi podrà haver alumnat que no estigui participant directament en alguna activitat extraescolar. Hem de reduir a zero els grups d’alumnes barrejats que no pertanyen a un grup estable escolar o extraescolar; altrament trencarem l’estanqueitat mantinguda durant l’horari escolar.

Igualment, els pares i mares no podran veure els entrenaments i caldrà que vinguin exclusivament a l’hora de recollida dels seus fills/es. 

RESPECTE A LA NORMATIVA 

La normativa que a dia d’avui ens ha arribat, a l’espera de noves indicacions, permet fer les activitats extraescolars sense mascareta ni distància ja que es consideren grups estables. Estem a l’espera del PROTOCOL SANITARI EN CAS D’UN POSITIU I DEL CONFINAMENT DE L’ACTIVITAT. Ara per ara i per coherència, aplicarem el protocol establert en horari escolar amb els grups estables: ús obligatori de mascareta i distància en tots els grups i activitats.

Inici de les activitats extraescolars el dilluns 14 de setembre.

Inici de les extraescolars de música el dilluns 21 de setembre