COM FUNCIONA EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ?

El primer pas per poder optar a una plaça escolar és la presentació de la sol·licitud de preinscripció dins del període establert pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert i en el centre que s’ha demanat en primer lloc.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat. Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris. En els darrers cursos, tots els alumnes que han optat com a PRIMERA OPCIÓ a P3  HAN ESTAT ADMESOS.

Únicament quan no es disposin de places suficients per atendre les demandes, s’estableixen uns criteris de prioritat. Consulteu els criteris de puntuació. 

A la sol·licitud de preinscripció heu d’informar d’una adreça de correu electrònic i rebreu un missatge amb el codi de la sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el document d’identificació (DNI/NIE/passaport) del primer tutor o tutora, permet consultar els resultats del procés per Internet. El missatge s’envia quan la consulta de les llistes està disponible. En el cas que no el rebeu, es recomana que comproveu que no ha quedat identificat com a correu brossa pel vostre servidor.

El Departament d’Ensenyament ja ha publicat en el DOCG el decret pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. Vegeu els calendaris i els criteris de puntuació.

  • Educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria (de P3 a 4t d’ESO): del 29 de març al 9 d’abril de 2019 (ambdós inclosos).  

        DESCARREGAR CALENDARI I CRITERIS DE PUNTUACIÓ 

         DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ (P3 4t D’ESO)

  • Batxillerat: del 14 al 21 de maig de 2019 (ambdós inclosos).        

        DESCARREGAR CALENDARI I CRITERIS DE PUNTUACIÓ 

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el procés de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya per al curs 2019-2020 envieu un correu electrònic a  infosarria@escolapia.cat 

Consulteu els vídeos tutorials