La Mutualitat, 

45 anys mantenint viu el futur!

Què és La Mutualitat?

La Mutualitat és una entitat sense afany de lucre que té per objecte costejar a l’alumnat beneficiari (orfe del pare o de la mare o del tutor legal) una sèrie de despeses per a assegurar-li l’educació.

Per a què serveix, a la pràctica, La Mutualitat?

La finalitat de La Mutualitat és el de protegir als nostres fills alumnes davant la falta d’algun dels seus progenitors. Volem assegurar la continuïtat de l’educació en un sentit molt ampli dels nostres  fills i filles. En cas que faltéssim, “La Mutualitat” cobreix:

 1. L’ensenyament reglat per estudis no concertats
 2. Activitats complementàries d’ensenyament
 3. Activitats aquàtiques en horari lectiu
 4. Assistència sanitària
 5. Assegurances escolars
 6. Vigilància i custòdia, entrada i sortida Escola
 7. Orientació psicopedagògica i familiar
 8. Activitats culturals, pastorals i lúdiques
 9. Excursions, visites culturals
 10. Convivències, viatges d’estudis escolars i intercanvis.
 11. Mitja pensió, tots els dies
 12. Aportació a la Fundació P. Joan Profitós – Escola Pia
 13. Rebut de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA)
 14. Llibres de text
 15. Uniformitat: bata, samarreta, pantaló curt, xandall complet, banyador, bossa muda P3, llençol P3.

La Mutualitat es fa càrrec d’aquestes despeses des del moment en que es produeix l’orfenesa, fins que l’alumne/a acaba el seus estudis a l’Escola. El cost aproximat de totes aquestes despeses, des de P3 fins a batxillerat (estudis concertats) més els cicles formatius (estudis no concertats), és al voltant dels 90.000 euros.

QUÈ COSTA LA MUTUALITAT?

La quota a pagar de 87,82 euros per curs (7,32 euros/mes). El cost tan reduït, en comparació la cobertura que ofereix, es deu a l’absència de costos de personal, a unes mínimes despeses i l’absència d’afany de lucre.

  • Actualment el 82% de les famílies de l’Escola són mutualistes. L’1,3% dels mutualistes són beneficiaris (orfes). La força del grup ens permet donar un bon servei a un preu immillorable.
  • La Mutualitat de l’Escola Pia Sarrià-Calassanç funciona des del 1976.
  • La de Sarrià és l’única Escola Pia que té Mutualitat. Nombroses escoles s’han interessat pel funcionament d’aquesta nostra institució.
  • El seu funcionament s’assembla al d’una companyia d’assegurances: li és d’aplicació la legislació (LOSSP 30/1995, ROSSP RD 2486/1998, LCS 50/1980, RMPS RD 1430/2002), D 20/2008, el pla comptable de les companyies asseguradores (RD 2014/1997) i el nou PGC, RD 1514/2007, i la nova Llei 20/2015 del Règim Especial de Solvència.
  • Els comptes anuals són auditats cada any per una auditoria externa. La informació se sotmet a la vigilància de la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya i a la normativa en matèria de mutualitats (Llei 10/2003), D 20/2008 i Llei 20/2015.

La contractació es fa en el moment de matricular l’alumne a l’escola o en qualsevol moment. Només cal passar per l’administració de l’Escola, on disposen de fulls d’adhesió i d’alta a La Mutualitat o ho pots ser ara mateix:

Podeu contactar amb La Mutualitat enviant un correu electrònic a lamutualitat@sarria.epiaedu.cat o al telèfon  93 253 15 75.

ET POT INTERESSAR

Informació i contacte

Immaculada 25-35, 08017 Barcelona
On som?
932 120 908
infosarria@escolapia.cat
La Meteo