Fundació Joan Profitós

La Fundació Joan Profitós, creada el 1989, té per objectiu potenciar la qualitat de l’ensenyament que els centres escolapis imparteixen als seus alumnes.

Ofereix a les institucions educatives de l’Escola Pia de Catalunya els recursos necessaris per a millorar el material instrumental didàctic, els espais i equipaments, la formació permanent de professors i monitors i les activitats específiques de caràcter educatiu per als alumnes i formatiu per als professors. Aspectes que no es podrien realitzar per la insuficiència de les subvencions rebudes de l’Administració. Anualment, organitza estades pedagògiques per als alumnes interessats en matèries específiques; promou la Jornada Pedagògica de formació dels docents i atorga els ajuts per a la Jornada Esport i Convivència. Així mateix, ofereix els Premis a la Creativitat per als alumnes, els Premis Josep de Calassanç per als professionals de l’Escola Pia de Catalunya, i el Premi d’Assaig Pedagògic, amb Òmnium Cultural.