Projecte compartit

 

“A l’AFA Escola Pia Sarrià-Calassanç, tenim com a objectiu treballar conjuntament FAMÍLIA-ESCOLA per aconseguir la millor educació dels nostres fills/es. Només aconseguirem aquest objectiu si tots els membres de la comunitat educativa l’assumim i col·laborem en l’estil d’educar que hem escollit com a mares i pares.”  

 

Mireia Pi

Presidenta 

UN PROJECTE COMPARTIT

Treballem per a aquest objectiu amb molta il·lusió, i per seguir-ho fent ens calen la teva ajuda, els teus suggeriments i la teva col·laboració

Tenim com a objectiu treballar conjuntament FAMÍLIA-ESCOLA per aconseguir la millor educació col·laborant en l’estil d’educar que hem escollit com a pares.   

En proposar-vos el Caràcter Propi, som conscients que el nostre ideal educatiu només és realitzable si tots els membres de la comunitat educativa l’assumim i col·laborem per dur-lo a terme. Així, vosaltres, pares i mares heu de veure reflectida en aquesta proposta educativa l’opció d’escola que heu fet en funció, precisament, dels valors que s’hi promouen; i, per tant, a nivell educatiu, nosaltres -família i escola- hem de caminar junts de manera coordinada i en contacte permanent.

Contacta amb nosaltres! Necessitem voluntaris i voluntàris. L'Escola és cosa de tots i totes!