Com ens organitzem

Representem les famílies dels alumnes en les activitats que organitza l’Escola i coordinem les reunions de la Junta de l’AFA i les comissions que la formen.

Connectem les famílies enllaç amb l’AFA per recollir les inquietuds de mares i pares.

Participem dels diferents actes dins la comunitat educativa del centre.

Participem dels diferents actes dins la comunitat educativa del centre.

Ens encarreguem del programa Escola de Família, mitjançant el qual organitzem conferències sobre temes d’interès.

Organitzem activitats per a les famílies i ens encarreguem de tot el que implica la celebració del Dia de la Família (Comissió del Dia de la Família).

Participem en les eucaristies familiars, en la formació de monitors Mou-te i en accions de voluntariat. Gestionem el contenidor de roba usada destinada a Càritas situat a la recepció de l’escola.

Donem a conèixer les activitats i notícies d’interès de l’AFA i participem en l’edició, redacció i supervisió del butlletí trimestral, i la publicació de la revista “es” en format digital i imprès.