ESCOLA DE MÚSICA PIA SARRIÀ-LICEU

OBERTA AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI. 

HORARI DE TARDA (de 17.00 A 20.00 h)

 

LOGO VINC LICEU

 

 

 

VINCULACIÓ AMB EL CONSERVATORI DEL LICEU

L’Escola Pia Sarrià té un conveni de vinculació amb el Conservatori del Liceu des de 2012 per tal de potenciar la música a l’etapa de primària de la pròpia Escola.

Per tal d’ampliar l’oferta musical a altres alumnes de l’Escola Pia Sarrià que no fan el programa de Primària Musical, i també per oferir a altres nens i nenes del districte de Sarrià – Sant Gervasi una formació musical pròxima i de qualitat, a partir del Curs 2016-17  l’Escola de Música Pia Sarrià oferirà classes de piano, guitarra, violí, viola, violoncel i contrabaix, així com les assignatures de sensibilització musical, llenguatge musical i cor a partir de les 17h, amb professors i professores del Conservatori del Liceu i amb el projecte educatiu i curricular de les Escoles de Música del Conservatori del Liceu.

L’Escola de Música Pia Sarrià pren el relleu al districte de Sarrià-Sant Gervasi de l’Escola de Música Liceu Bonanova, amb el mateix professorat del Conservatori del Liceu.

 

EL PROJECTE EDUCATIU DE LES ESCOLES LICEU

 

image

Estem compromesos amb l’excel·lència educativa i amb el desenvolupament de la personalitat i de les intel·ligències múltiples a través de la pràctica musical.

Prioritzem l’educació en valors, a través del treball en equip, la confiança en un mateix, la voluntat de superació, la cultura de l’esforç i la constància en l’estudi.

Creiem en la motivació basada en l’adquisició progressiva de competències, en la satisfacció de l’assoliment d’objectius, en el desenvolupament de la iniciativa personal i en el plaer de la pràctica artística.

Creiem que la música ha d’arribar a un màxim de població i per això potenciem la pràctica amateur i treballem per detectar i potenciar el talent dels que es vulguin encaminar a la professionalització futura, i en tots dos casos, per apassionar-nos amb la música.

El nostre projecte educatiu es fonamenta en un pla d’estudis dissenyat perquè els alumnes adquireixin les competències necessàries per a la pràctica de la música clàssica i moderna, amb itineraris que els permeten avançar a velocitats diferents, segons la motivació, la dedicació i el talent de cada alumne/a.

El pla d’estudis que segueixen totes les Escoles Liceu està dotat dels recursos necessàries per aplicar-lo amb garanties: material didàctic, avaluació continuada dels alumnes amb notes al final de cada nivell i assignatura i amb diplomes a la fi de les diferents etapes, i formació permanent dels professors.

Tots els nostres alumnes participen anualment en produccions artístiques per tal d’expressar-se com a músics des del primer dia i al llarg dels diferents nivells de la seva formació musical.

 

PROGRAMES EDUCATIUS

SENSIBILITZACIÓ

Es tracta d’un programa adreçat a nens i nenes en edat preescolar (de P4 i P5), per iniciar-los al món de la música a través del joc, el moviment, la cançó, la psicomotricitat lligada al ritme musical, els instruments, la creativitat i la imaginació.

L’objectiu principal és el d’establir un primer contacte amb la música com a llenguatge artístic i com a mitjà d’expressió, a partir de la seva participació en activitats que desenvolupen les seves capacitats musicals.

NIVELL BÀSIC

Durant el curs 2016-17 s’oferiran a l’Escola de Música Pia Sarrià els quatre primers cursos de Nivell Bàsic.

Assignatures: Llenguatge Musical, Cor i Instrument

Aquest programa s’inicia als 6 anys i  té una estructura de sis cursos.

Els objectius principals d’aquesta etapa són gaudir de la música i aprendre des de la pràctica per potenciar el desenvolupament de la musicalitat, la lectura, el sentit rítmic, l’entonació, la concentració, la memòria, la capacitat d’anàlisi, l’oïda i la creativitat, per tal de poder participar en conjunts vocals i instrumentals.

Instruments que s’ofereixen a l’Escola de Música Pia Sarrià: piano, guitarra, violí, viola, violoncel i contrabaix.

LA PRÀCTICA MUSICAL A ESCENA

Al llarg del curs, s’organitzen concerts on participen tots els alumnes ja que considerem essencial que els alumnes s’expressin com a músics dalt d’un escenari des de l’inici dels seus estudis.

També, al llarg de l’any s’organitzen concerts de mitjà i gran format en col·laboració amb el Centre Professional del Conservatori del Liceu i amb la Xarxa d’Escoles de Música Liceu, en el cicle Liceu Familiar.

 

ORGANITZACIÓ CURRICULAR

 

CURS ASSIGNATURES
S4

(a partir de 4 anys)

Sensibilització musical (1h)
S5

(a partir de 5 anys)

Sensibilització musical (1h)
BÀSIC 1

(a partir de 6 anys)

Llenguatge musical (1:30h)

Coral (0:30h)

Taller d’instrument (0:30h)

 

BÀSIC 2

(a partir de 7 anys)

 

Llenguatge musical (1:30h)

Coral (0:30h)

Instrument individual (0:30h)

BÀSIC 3 i BÀSIC 4

(a partir de 8-9 anys)

Llenguatge musical (1:30h)

Coral (1h)

Instrument individual (0:30h)

ESTUDIS LLIURES A convenir