El tercer trimestre els alumnes de 1r de primària iniciaran un nou itinerari d’aprenentatge SUMMEM. Estudiaran els éssers vius i les etapes de la vida a través de l’observació dels cucs de seda. Cada equip de treball ha escollit el nom del grup. Com? Han escrit a la diana les respostes a les preguntes realitzades per detectar en quines coses coincidim, i a partir d’aquí, posar-nos d’acord per escollir el nom del grup. Després, a través de l’estrucutura cooperativa Full giratori han fet el dibuix entre tots i l’han enganxat a la seva taula de treball. Tots hi aportem, tots summem!