Des de l’any passat, l’AMPA, a petició de la direcció de l’Escola, col·labora amb la tasca dels pares i mares enllaços.

A la primera reunió d’enguany entre la direcció i els pares enllaços, es va explicar què són aquests últims: és la família que fa de nexe entre el grup classe, l’AMPA i l’Escola. Per tant, l’AMPA és un dels 3 agents en joc.

L’AMPA participa en la cerca de pares i mares voluntaris per ser els enllaços de cada classe; per aquest motiu, la presidenta de l’AMPA i el director gerent van enviar una comunicació per trobar famílies voluntàries per ser enllaços.

Cada etapa té un coordinador/a AMPA que ajuda a les famílies de l’Escola:

  • Educació infantil i cicle inicial de primària – Pere Ameller
  • Cicles mitjà i superior de primària – Víctor Sibila
  • ESO – Ana de Mir
  • Batxillerat – Mireia Pi

Els coordinadors/es de l’AMPA assisteixen a la reunió inicial del director amb als pares enllaços, i participen a les reunions entre tutors/es i pares enllaços que tenen lloc durant el curs escolar. La seva funció és vehicular les necessitats que es derivin de l’anàlisi del funcionament dels grups classe.

Finalment, els coordinadors també estan en contacte amb als pares enllaços per adequar les activitats proposades per l’AMPA a les demandes de les famílies de cada etapa i fer-ne difusió.

Ana de Mir

Tresorera AMPA