Empreses col·laboradores

RESTAURACIÓ ARAMARK

CONSERVATORI LICEU

MENJASA

UNIVERSITAT DE VIC

RESTAURACIÓ ARCASA

BLANQUERNA

TRANSPORT ESCOLAR AISAMAR