Els racons de joc permeten als infants recrear experiències quotidianes, assumir rols diferents dels habituals i faciliten representar situacions que els han comportat dificultats emocionals.

Permeten també treballar actituds de col·laboració, de respecte i d’integració.

Ens serveixen per educar als infants des d’una base col·lectiva, on tot és de tots: aprendre a ser respectuosos i responsables dels materials col·lectius, aprendre els uns dels altres i descobrir el valor de la cooperació, la interacció i la socialització (distribució de rols i renunciar als interessos propis per acceptar els de la majoria) i per últim, aprendre també a viure en grup i compartir.