Els equips de mediació estan de promoció!

Compartim amb vosaltres els vídeos promocionals dels equips de mediació d’educació primària i d’ESO per recordar-nos el projecte de servei de mediació escolar.

Docents, alumnat, famílies i autoritats educatives constatem que els objectius d’ensenyament i aprenentatge no poden limitar-se als continguts merament acadèmics.

Educar consisteix, bàsicament, en formar persones capaces de viure i conviure en les nostres societats plurals, enriquint-se mútuament. La mediació, entesa com a eina educativa, contribueix a regular la convivència a l’Escola desenvolupant actituds i habilitats relacionals positives, prevenint la violència, intervenint constructivament enfront dels conflictes i propiciant la reparació responsable i la reconciliació entre persones que passem molt de temps juntes. De retruc, la millora en el clima a l’escola incideix positivament en la resta d’activitats educatives.