El protagonista de la setmana

 
Cada setmana, a P5, fem  “El protagonista de la setmana”. Amb aquesta activitat treballem la intel·ligència intrapersonal i la interpersonal.  La Intel·ligència interpersonal és la que ens permet entendre els altres. Aquesta intel·ligència desenvolupa dues grans capacitats: tenir empatia i saber relacionar-se amb els altres. La Intel·ligència intrapersonal és el coneixement dels aspectes més interns i de les emocions d’una persona. Mentre la Intel·ligència interpersonal ens permet entendre i treballar amb els altres, la in-trapersonal ens fa possible el treball amb nosaltres mateixos i el propi coneixement i comprensió.

Els alumnes ens parlen d’allò que més els caracteritza: les seves aficions, el seu caràcter, el que més els hi agrada i algunes anècdotes o experiències interessants que hagin viscut en família i que vulguin compartir amb la resta de la classe.

És molt important l’ajuda que rebem de les famílies. Gràcies mares i pares, doncs, el treball previ de com confeccionar i ajudar a preparar tot el material que posteriorment els vostres fills expliquen als companys mitjançant una exposició oral és molt important.

A la vegada, per a la família, és una magnífica oportunitat per conèixer més els vostres fills i filles i d’ajudar-los a saber com són.