El nostre entorn més proper… perfecte per a fer mates!

 
El nostre entorn més proper està ple de situacions que ens permeten observar, experimentar i manipular les matemàtiques. Ensenyem de forma globalitzada, manipulativa i sensorial els àmbits de la numeració, el càlcul, la mesura, el raonament, l’estadística i l’orientació en l’espai i el temps. Amb la matemàtica, els infants avancen en la descoberta sensorial, en les seves possibilitats perceptives i en l’establiment de relacions lògiques de l’entorn. Així doncs, l’aprenentage de les matemàtiques es planteja a partir de l’experimentació i la manipulació de materials diversos per observar-ne les propietats. El material manipulatiu que utilitzem potencia el treball cooperatiu i l’exercici de les intel·ligències múltiples.