La definició de joc és l’activitat universal i essencial per al desenvolupament psíquic i harmònic dels nostres infants A l’escola és molt important per a l’adquisició d’habilitats socials i per al desenvolupament psíquic com també un dret dels infants.

Respectem aquests moments, tant en les sessions de racons com en les sessions de psicomotricitat. El joc espontani es viu en el “aquí i ara”, la iniciativa, la creativitat, la motivació… Són engranatges essencials perquè aquest joc evolucioni. Un o dos infants proposen i ràpidament hi ha un moviment en el grup que genera un apropar-se i un compartir. El joc simbòlic, les lectures compartides, el fet de poder triar de jugar sol  estar en grup… Tot ajuda al bon desenvolupament emocional, psíquic i cognitiu dels nostres infants.