El dilluns 16 ens visita el Punt Verd Mòbil Escolar

El proper DILLUNS 16 DE NOVEMBRE ens visita el Punt Verd Mòbil Escolar. Una bona oportunitat per llençar aquelles coses que hem acumulat perquè no les podem dipositar als contenidors habituals. Podem portar petits residus domèstics perquè siguin distribuïts a les plantes de tractament específic, ja sigui per reciclar-los o bé per evitar que contaminin.

S’hi pot portar:

  • roba, calçat, 
  • cartutxos de tinta, tòners, 
  • aparells elèctrics i electrònics, cables elèctrics, 
  • aerosols i esprais, cosmètics, radiografies, pneumàtics petits, 
  • piles, olis de motor, pintures i vernissos, 
  • fluorescents i bombetes, 
  • càpsules de cafè monodosi (plàstic i alumini), etc.

  Moltes gràcies a tots per contribuir a la bona gestió dels residus, evitant un pitjor impacte pel medi ambient.