“El cerebro de los hijos explicado a los padres”

Resum conferència “El cerebro de los hijos explicado a los padres” 15 de desembre de 2020 en format online.

 

El conferenciant va iniciar la seva explicació formulant als assistents la següent pregunta: “Què ens agradaria que s’analitzés en aquesta sessió?” I els temes que més van destacar van ser: comunicació, respecte i gestió del conflicte.

Com a introducció al funcionament del cervell, la neurociència diu que aquest és plàstic, que està canviant constantment, que som capaços de generar noves neurones i que poden ser responsables del seu aprenentatge. El cervell és també únic i singular.

És important despertar emocions, essent l’alegria l’emoció imprescindible, perquè siguin la base de l’aprenentatge. També s’ha d’anar amb compte i no etiquetar, ja que limita l’infant que davant d’una situació de risc prefereix protegir el seu ego abans que arriscar-se. S’ha de premiar l’esforç i no la capacitat; i sense utilitzar etiquetes.

Cada persona és diferent, per tant, el gran repte de l’educació a l’escola i a casa és identificar les necessitats, els interessos, les fortaleses per tal de centrar-se en allò positiu i prosperar, en comptes de centrar-nos en allò negatiu, que només ens permet sobreviure. És bàsic també l’exemple dels pares en l’entorn familiar, sense oblidar una bona comunicació, expectatives positives i el poder de la lectura per fomentar l’aprenentatge dels nostres fills/es.

Encara que el cervell es va desenvolupant amb els pas dels anys, hi ha dues etapes bàsiques: la infància primerenca i l’adolescència. En aquesta última ens trobem la impulsivitat, la dificultat en els missatges socials, etc., que principalment es deu a la diferència de maduració entre dues regions del cervell: el sistema límbic (part emocional) i el còrtex prefrontal (responsable del control i la planificació).

Els set pilars bàsics per a una bona salut cerebral i que ens permeten optimitzar el funcionament del cervell són:

  1. La salut integral

És important que el cervell funcioni bé, però també la resta d’òrgans, ja que una de les qüestions més importants en l’educació són les funcions executives del cervell.

Hi ha habilitats cognitives que ens permeten gestionar conscientment els nostres pensaments, les nostres emocions, les nostres accions per prendre bones decisions a la vida. Es tracta de l’autocontrol i la flexibilitat cognitiva (adaptació a noves situacions).

  1. Nutrició

Un cervell sa requereix una dieta saludable que inclou fruites, verdures fresques, peix i greixos saludables.

  1. El son

El son és més important del que pensàvem, ja que hi ha una mena de regeneració neuronal que permet consolidar el que s’estudia durant la vetlla. Actualment, els nens no estan dormint les hores adequades. S’ha d’anar amb compte amb els recursos digitals, ja que la llum blava pertorba l’alliberament de melatonina, que es el que ens relaxa. 

  1. Exercici físic

L’exercici físic és molt important, tant pel cor com pel cervell, ja que afavoreix la connexió cos-cervell. L’activitat física en la infància i l’adolescència té beneficis a tots els nivells. Millora l’atenció, disminueix l’estrès, millora l’autocontrol, augmenta la motivació, i millora les relacions socials, el joc i la creativitat.

  1. Entrenament cognitiu

El cervell necessita moure’s, afrontar reptes a nivell mental: sorpreses, novetats, varietats, etc. A la pràctica, hi ha diferents tipus de memòria que es poden exercitar amb diferents tècniques d’estudi, habilitar un espai d’aprenentatge en el context familiar, tenir un clima segur i sense tecnologies.

 

  1. Socialització

S’ha comprovat que l’exclusió social fereix el cervell. Quan ens sentim exclosos, s’activen les regions del cervell vinculades al dolor físic. Pels adolescents, que es troben en una etapa de bloqueig emocional, participar en accions solidàries els pot activar el sistema de recompensa que els fa sentir bé, i obtenir un efecte beneficiós sobre la seva salut mental. És una molt bona estratègia per combatre els símptomes associats a la depressió.

  1. Pla vital

Definir i perseguir els nostres propòsits en la vida és l’últim pilar de la bona salut cerebral. Al llarg de la vida, el nostre pla vital pot canviar, al igual que el nostre cervell plàstic. Ara bé, és essencial tenir-lo i seguir-lo. I, com en l’aprenentatge, el procés i no el resultat hauria de ser el més important.

La base del cervell sa és la bondat, que es pot entrenar i, en base a això, hi ha 10 idees clau entre les que destaca fomentar l’autonomia perquè els infants aprenguin a prendre decisions i no desenvolupin una por desmesurada al fracàs. És essencial que l’entorn familiar col·labori amb l’escola i hi hagi una bona connexió entre el professorat, l’escola i les famílies. L’important en l’educació són les persones que hi intervenen, tant en el context familiar com en l’escolar.