L’educació musical i el conveni amb el Conservatori del Liceu

El juliol del 2012 la nostra escola va signar un conveni de col·laboració amb el Conservatori del Liceu per tal de potenciar els estudis musicals dels nostres alumnes. Pretenem que els alumnes adquireixin les competències necessàries per a la pràctica de la música i preveiem diversos itineraris per tal que els alumnes avancin segons la seva motivació, la seva dedicació i el seu talent.

La vinculació al Conservatori del Liceu ens facilita una estructuració acadèmica, uns recursos pedagògics, un programa de seguiment i avaluació dels alumnes, un programa de formació permanent del professorat i unes activitats acadèmiques i artístiques coherents amb el nostre projecte educatiu.

El programa s’inicia a primer de primària i durant els dos primers cursos de l’etapa s’integra en el currículum ordinari de l’àrea de Música. Al final del cicle inicial, les famílies que ho desitgen poden presentar els seus fills a la prova de nivell del Conservatori per tal d’establir el seu grau d’assoliment i de destreses.

A partir de 3r de primària s’ofereixen dos itineraris. En l’ordinari se segueixen treballant els continguts musicals del currículum de primària i del Conservatori del Liceu. En l’altre, els alumnes que tenen les aptituds i la voluntat d’aprofundir en els ensenyaments musicals han de completar la seva formació amb una dedicació extraescolar.

Al final de l’educació primària, el Conservatori del Liceu atorga als alumnes que han seguit tot el programa i que han superat les proves de totes les matèries, el Diploma de Nivell Bàsic, que els capacita per accedir als estudis de grau professional de música.