Educació Primària

Slide Background A la primària proporcionem una educació que permet desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials; adquirir les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió orals, a l’expressió escrita i la comprensió lectora, a les matemàtiques i a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual; desenvolupar la capacitat d’esforç, treball i estudi; i expressar el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat. Coneix primària 1 Edu El treball en educació emocional i dimensió interior, mitjançant activitats d’interiorització, reflexió i visualització, ajuda a crear un ambient serè que permet un aprenentatge més eficaç. Coneix Primària EDUCACIÓ DIMENSIÓ INTERIOR,
EMOCIONAL I SOCIAL
2 Segui Potenciem l’organització del grup-classe amb un seguiment tutorial continu, tant individualitzat com de grup; orientació psicopedagógica, reforç escolar, grups d’estimulació del llenguatge, grups de reforç i de logopedia Coneix Primària SEGUIMENT INDIVIDUALITZAT 3 Meto APRENENTATGE COOPERATIU,
INTERDISCIPLINARI I CONTEXTUALITZAT, PER COMPETÈNCIES I HABILITATS
Els alumnes aprenen millor perquè es practiquen sistemàticament habilitats socials i estratègies de treball en equip que han augmentat la seva motivació vers les tasques escolars que faciliten la millora de l’empatia, l’autoestima, el respecte a l’altre, la responsabilitat individual i l’ajuda mútua Posem el focus en els continguts curriculars més importants i transferibles des d’un context el més real possible, permetent així un aprenentatge més significatiu i l’assoliment progressiu de les competències bàsiques. Habilitats que considerem cabdals per a la societat del segle XXI Coneix Primària LA METODOLOGIA: SUMMEM
5 prog Transformar un grup d’alumnes en un grup eficient i efectiu origina una millora en les relacions interpersonals i en el rendiment acadèmic. Apliquem dinàmiques de grup com a elements dinamitzadors i necessaris en el procés d’ensenyament/aprenentatge, per aconseguir una major implicació en l’aprenentatge i interès per “aprendre a aprendre”. Les dinàmiques de grup s’apliquen dins de l’aula i en espais propers a aquesta. Coneix Primària LA COHESIÓ DE GRUP 6 Mates Amb la finalitat d’exercitar les competències bàsiques dels nostres alumnes i particularment la competència matemàtica, fonamentem el treball d’aquesta àrea en la metodologia anomenada ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) que consisteix en organitzar i desenvolupar tots els continguts matemàtics al voltant de situacions- problema contextualitzats. Coneix Primària LES MATEMÀTIQUES 7 Apren L’anglès és la primera llengua estrangera de la nostra escola. A partir de 5è de primària tots els alumnes inicien l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera, el francès o l’alemany, que poden continuar estudiant al llarg de tota l’ESO. També a l’ESO, els alumnes poden optar per cursar itineraris d’excel·lència (Aula Europea de francès i Aula Europea d’alemany). - Agrupaments flexibles d’anglès a 5è i 6è de primària. Especial incidència en la competència oral.
- Auxiliars de conversa en anglès i en francès (professorat nadiu).
- Inici de l’aprenentatge de la llengua francesa o alemanya a 5è.
- Per l’aprenentatge i representació teatral de contes en anglès utilitzem el mètode Artigal.
- L’àrea de plàstica es fa en anglès (Arts & Crafts) D’aquesta manera, al llarg de tota la primària es fan 5 hores d’anglès a la setmana.
- Mitja pensió en anglès a 6è de primària.
- Presentació dels alumnes als exàmens oficials de Cambridge. Els continguts dels exàmens estan integrats al currículum d’anglès de l’Escola.
Coneix Primària L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES
ESTRANGERES I ELS PROGRAMES INTERNACIONALS
L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES ESTRANGERES
I ELS PROGRAMES INTERNACIONALS
8 Music Potenciem la formació i educació musical entre els nostres alumnes. Promovem que els alumnes adquireixin les competències necessàries per a la pràctica de la música i preveiem diversos itineraris per tal que els alumnes avancin segons la seva motivació, la seva dedicació i el seu talent a través de la vinculació al Conservatori del Liceu coherents amb el nostre projecte educatiu. Coneix Primària L’EDUCACIÓ MUSICAL I EL CONVENI
AMB EL CONSERVATORI DEL LICEU
5 autoservei Les activitats d’aprenentatge-servei permeten el treball conjunt entre els alumnes de diferents etapes i ajuden a consolidar els coneixements treballats La relació circular que s'estableix entre l'aprenentatge i el servei genera una nova realitat que intensifica els efectes de cada un per separat. L'aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit a l'aprenentatge, perquè allò que s'aprèn es pot transferir a la realitat en forma d'acció. Coneix Primària L’APRENENTATGE-SERVEI 7 Sport La pràctica esportiva i els valors de l’esport són un eix transversal del nostre projecte educatiu. La natació a la nostra escola és una matèria obligatòria des de P3 fins a 4t d’ESO. L’Escola disposa de nombroses instal·lacions esportives i d’esbarjo (camp de futbol, pavelló de bàsquet, pistes de pàdel, piscina, gimnàs, rocòdrom, bosc, teatre…) que afavoreixen el creixement personal i acadèmic dels alumnes. Coneix Primària EL VALOR DE L’ESPORT 2 moute Adreçats als alumnes des de 5è de primària fins a batxillerat. Els grups Mou-te permeten fer un camí d’amistat, creixement, significació, recerca i reflexió, per seguir aprofundint en el compromís cristià. Coneix Primària MOU-TE

PRIMÀRIA MUSICAL

Conveni amb el Conservatori del Liceu

DOSSIER INFORMATIU ESTUDIS CONCERTATS

Descarrega-te'l

CONEIX EL MOU-TE

Visita'l!

TENS PREGUNTES?

Tens Preguntes?

Curs pel qual sol·liciteu informació:
Curs escolar:
La visita:

Vine a coneixe'ns. Demaneu visita personalitzada en jornada escolar amb el cap d'estudis per evidenciar el nostre projecte educatiu.

L’Escola Pia de Sarrià-Calassanç posa en el seu coneixement que les dades facilitades per vostès al formulari seran incorporades la Base de Dades General d'Administració del centre de nom BDGAEPSCC amb número de registre 2021960991 amb l'única finalitat de gestionar la preinscripció del seu fill. Finalitzat l'esmentat procediment les seves dades seran incorporades al nostre fitxer històric. També li informem que vostè pot accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de la seva informació sol·licitant-ho per escrit al domicili de l'escola.