Descobrir les funcions de cada part de la planta

Aquesta setmana els alumnes de 2n de primària treballen possibles classificacions d’alguns aliments relacionats amb el món vegetal per tal de poder descobrir quines funcions fan les seves parts. A veure si tenim més pistes per descobrir el misteri de la planta…