Del CERN a l’aula de física: La cambra de boira com a projecte

 
La Revista Ciències publica l’article elaborat pel professor Julià Hinojosa  amb 4 alumnes de 2n de batxillerat  el curs passat “Del CERN a l’aula de física: La cambra boira”. En aquest article s’exposen, de forma breu, els pilars fonamentals del CERN i els resultats de l’experiència que ha suposat submergir a un grup d’alumnes de segon de batxillerat, establint un cert paral·lelisme entre aquest centre d’investigació i l’escola. Per intentar aconseguir aquest objectiu, s’ha proporcionat als alumnes un repte sobre un context concret i real, basant-se en l’estructura d’un projecte: la creació d’una cambra de boira.
 
No deixeu de llegir l’article!