L’ESCOLA A CASA / Espai d’informació i seguiment COVID-19 adreçat a l’alumnat i famílies

TOT L'EQUIP CONNECTAT I TREBALLANT

L’equip de professionals treballem en línia

L’EQUIP EN LÍNIA

Contacteu amb tot l’equip docent i no docent per correu electrònic. EL NOSTRE EQUIP

ATENCIÓ TELEFÒNICA

 de dilluns a divendres, de 8 a 15 h 

CORREU ELECTRÒNIC

 infosarria@escolapia.cat

PLA D'OBERTURA DE L'ESCOLA EN FASE 2

FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 

CRÉIXER EN LA FE

  Recursos per seguir creixent en la nostra fe

ESPAI DE SOLIDARITAT

Voleu participar en alguna de les INICIATIVES SOLIDÀRIES?       

FAQS ESTUDIS CONCERTATS L'ESCOLA A CASA

FAQS CICLES FORMATIUS L'ESCOLA A CASA

Curs pel qual sol·liciteu informació:
Curs escolar:

Ens voleu conèixer? Donada la situació de confinament actual no podem oferir visita personalitzada en jornada escolar amb el cap d'estudis per evidenciar el nostre projecte educatiu. Contacteu amb nosaltres igualment i us trucarem.

L’Escola Pia de Sarrià-Calassanç posa en el seu coneixement que les dades facilitades per vostès al formulari seran incorporades la Base de Dades General d'Administració del centre de nom BDGAEPSCC amb número de registre 2021960991 amb l'única finalitat de gestionar la preinscripció del seu fill. Finalitzat l'esmentat procediment les seves dades seran incorporades al nostre fitxer històric. També li informem que vostè pot accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de la seva informació sol·licitant-ho per escrit al domicili de l'escola.