Us presentem la Comissió de Medi Ambient i les pròximes activitats

Us presentem la Comissió Escola Sostenible d’aquest curs, formada per 6 persones del centre amb el criteri de representar les diferents etapes educatives i el personal del PAS. Té com a objectiu principal gestionar i coordinar les accions educatives sobre sostenibilitat que es duguin a terme al centre. Davant de la creixent emergència climàtica, creiem necessària l’educació en sostenibilitat per incidir en la formació de persones sensibles amb el medi ambient.

Fins al curs passat la liderava la Montse Fontes (docent de secundària) i a partir d’aquest curs 2022-2023, la coordina en Víctor Garcia (docent de cicles formatius). Els membres de la Comissió són:

Pilar Buil (PAS) 

Ester Pineda (INFANTIL) 

Mar Llorens (PRIMÀRIA) 

Montse Fontes (ESO)

Oriol Saladrigas (BATXILLERAT) 

Víctor Garcia (CICLES FORMATIUS i Coordinació de la Comissió)

Aquests són els objectius que ens hem proposat per a aquest curs 2022-2023:

a. Optimitzar la recollida selectiva de residus millorant la distribució i senyalització de les papereres en espais exteriors.

b. Millorar els resultats en l’ús d’embolcalls i envasos reutilitzables.

c. Consolidar les accions sobre sostenibilitat que fem amb els alumnes a les diferents etapes educatives.

d. Afavorir la participació dels alumnes i la implicació en matèria de sostenibilitat amb la consolidació d’una matèria optativa a l’ESO.e. Augmentar i millorar la comunicació de la Comissió amb tota la comunitat educativa (famílies, alumnes, equip directiu, docents i personal del centre) utilitzant les diferents vies (revista, circulars, xarxes…).

Calendari 2022-2023

A continuació, destaquem les dates de les activitats programades per a aquest curs:

  • Visita del PUNT VERD MÒBIL ESCOLAR: 16-11-22, 13-03-23 i 29-05-23
  • FORMACIÓ PPR: 07-11-22, 18-01-23, 07-03-23, 14-04-23 i 20-05-23
  • TROBADA D’ASSESSORAMENT amb responsables del PPR: 21-02-23
  • FORMACIÓ EMBOLCALLS + SOSTENIBLES: 30-11-22, 01-03-23 i 01-06-23
  • FORMACIÓ ELABORACIÓ PLA TRIENNAL: 16-02-23, 02-03-23, 30-03-23, 20-04-23 i 18-05-23
  • APS. TALLER Esmorzar saludable (4t primària i 1r ESO): 2a quinzena de març

ACTIVITATS DIA DEL MEDI AMBIENT (de 1r a 4t de l’ESO) mes de juny (a concretar)

Related Posts