Avui les Marietes, les Papallones i les Formigues han començat la natació.

La natació a la nostra escola és una materia obligatòria des de P3 fins a 4t d’ESO. Des de l’inici de P3 treballem la familiarització amb el medi aquàtic, la flotació amb material i sense, els diferents desplaçaments en posició dorsal i ventral, i els capbussaments. Aquests objectius els portem a terme amb una gran varietat d’exercicis. Les classes es divideixen en tres grups de treball. Amb aquests grups reduïts, podem vetllar pels petits i fer que millorin més ràpidament