Com estudiar de forma eficaç

Aprendre a aprendre: noves tècniques d’estudi i de millora del rendiment acadèmic fonamentades en la Neurociència”

Els darrers anys, la Neurociència ha proporcionat nous coneixements sobre com millorar molt el rendiment del temps que dediquem a aprendre. Amb aquesta activitat, a càrrec del Dr. Carles Grau, els alumnes de 1r de Batxillerat conèexen i posen en pràctica les noves eines d’estudi.    

El Dr. Carles Grau, metge neurocientífic. Professor Honorífic de la Universitat de Barcelona, amb una llarga experiència docent, i investigador sobre el cervell amb més de 60 publicacions.