Centre d’Informació del Parc de Collserola

Avui els alumnes de 5è de primària han anat a al Parc de Collserola. Es tracta de l’activitat final de l’itinerari d’aprenentatge Summem “A Collserola pot viure un Edelweiss?”

Els alumnes observen el paisatge i investiguen els elements naturals d’un alzinar. Identifiquen les espècies més representatives de la flora i la fauna mediterrànies.