Bústia de queixa o suggeriment

Dades de la queixa o suggeriment


Número de Registre: ___________ (a omplir per l'Escola)
Dia / Mes / Curs Escolar


 

Persona que emet la queixa o suggeriment


Nom i Cognoms
Tel. de contacte
E-mail


 

Àmbit de la queixa o del suggeriment


 

Queixa o suggeriment (breu explicació)


L’Escola Pia de Sarrià-Calassanç posa en el seu coneixement que les dades facilitades per vostès al formulari seran incorporades la Base de Dades General d'Administració del centre de nom BDGAEPSCC amb número de registre 2021960991 amb l'única finalitat de gestionar la preinscripció del seu fill. Finalitzat l'esmentat procediment les seves dades seran incorporades al nostre fitxer històric. També li informem que vostè pot accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de la seva informació sol·licitant-ho per escrit al domicili de l'escola. He llegit i accepto l'Avís legal