Building Magic Cities

 
Pupils from Year 2 have been working in groups to make magic cities using recycled materials. They have been learning from an artist called Jordi Colomer. He works in the media of sculpture, video and art installation. They imagine, they create and have fun! Good job!
Els alumnes de 2n de primària han estat treballant en grups per crear ciutats imaginàries utilitzant materials de rebuig. A les sessions d’Arts han treballat l’artista Jordi Colomer. És un artista que treballa l’escultura, el vídeo i instal.lacions d’art. Els alumnes imaginen, creen i gaudeixen. Bona feina nois i noies!