Aquest curs s’han incorporat 29 alumnes nous a l’ESO.

La Carme, la psicopedagoga i responsable del Departament d’Orientació Escolar a l’ESO, està finalitzant les trobades individuals amb tots els alumnes que s’han incorporat aquest curs.

A l’Escola comptem amb el Departament d’Orientació Escolar (logopedes, psicòlegs i psicopedagogs), que treballa estretament amb els equips de tutors per assessorar-los i donar-los suport en la seva tasca.

Entenem l’acollida en sentit ampli, és a dir, orientat a tot l’alumnat que s’incorpori de nou a la nostra escola.Independentment del moment en què es produeixi la incorporació, cal analitzar la situació concreta de cada alumne/a, identificant qualsevol atenció educativa especial que necessiti, i posant en marxa tots els recursos dels que disposem a  l’escola per donar resposta a aquesta necessitat (pla d’atenció a la diversitat). També cal analitzar les dinàmiques internes dels grups i les relacions que es donen entre els alumnes per detectar possibles situacions de risc i intervenir aplicant programes de prevenció grupal.

Amb el nostre pla d’acollida pretenem garantir l’adaptació escolar i l’aprenentatge de les habilitats lingüístiques, personals i socials d’aquests alumnes, perquè es puguin desenvolupar com a ciutadans en un marc de convivència pacífica.