Quina manera més enriquidora de compartir una estona amb els nostres companys de P3. Els alumnes de P5 aprofitem tot el que hem après de robòtica amb els Bee Bots i ho transferim a la nostra realitat més propera mitjançant el joc!

Apliquem metodologies de treball amb robots educatius a l’aula com a fil conductor transversal per a la seva aplicació en diverses matèries i ajudar a treballar l’aprenentatge basat en problemes i projectes de forma senzilla i divertida des dels primers nivells educatius.

L’experiència d’aprenentatge engloba aspectes com la seqüenciació, la lateralitat i la noció espacial, el treball en equip i el respecte, la curiositat, la creativitat i el pensament crític.