Batxillerat dual

Un curs més, oferim la possibilitat d’estudiar, a través de l’organització nord-americana Academica Corporation, el Batxillerat Diploma Dual adreçat als alumnes del grup 1 d’anglès que cursaran de 3r o 4t d’ESO durant aquest curs 2020-2021.

El programa consisteix a cursar, de manera simultània, el batxillerat espanyol de forma presencial i l’estatunidenc de forma virtual, obtenint així la doble titulació. A la nostra Escola, el programa només es pot iniciar a tercer o quart  d’ESO i es finalitza en aconseguir els sis crèdits exigits, que representen el 25% del currículum de High School americà. El 75% restant es convalida aprovant els crèdits del batxillerat espanyol.

Els objectius del programa de batxillerat Diploma Dual són:

– Perfeccionar el nivell d’anglès: comunicació oral i escrita íntegra en anglès

– Millorar les competències digitals: entorn de treball virtual

– Fomentar l’autonomia i maduresa personal: organització i gestió del treball

Donat que aquest és un programa que requereix un alt grau de compromís i esforç personal, l’alumnat interessat haurà de passar per dues fases de selecció: la primera fase és durà a terme el mes de juny i es tindran en compte la nota final d’anglès al grup 1 i la nota global de curs (mitjana de NOTABLE, com a mínim). La segona fase, el mes de setembre, la realitzarà l’empresa Academica i consistirà en una prova de nivell d’anglès.

Us convidem a fer totes les consultes que creieu convenients a la responsable del programa, Mònica Fernández 

Alumnes del Dual d'aquest curs ens expliquem la seva experiència