Batxillerat dual

 

L’Escola ofereix la possibilitat d’estudiar, a través de l’organització nord-americana Academica Corporation (www.academica.school), el Batxillerat Diploma Dual adreçat als alumnes del grup 1 d’anglès que cursaran 3r o 4t d’ESO durant el curs 2018-2019.

El programa consisteix en cursar, de manera simultània, el batxillerat espanyol de forma presencial i l’estatunidenc de forma virtual, obtenint així la doble titulació. El programa es pot iniciar a tercer o quart d’ESO i es finalitza en aconseguir els sis crèdits exigits, que representen el 25% del currículum de High School americà. El 75% restant es convalida aprovant els crèdits del batxillerat espanyol.

Els objectius del programa de batxillerat Diploma Dual són:

  • Perfeccionar el nivell d’anglès: comunicació oral i escrita íntegra en anglès.
  • Millorar les competències digitals: entorn de treball virtual.
  • Fomentar l’autonomia i maduresa personal: organització i gestió del treball.

Donat que aquest és un programa que requereix un alt grau de compromís i esforç personal, l’alumnat interessat haurà de passar per dues fases de selecció.