Immaculada núm 25–35, 08017 Barcelona - 932 120 908

Auxili, els alumnes s’han encongit!

Els alumnes de 2n d’ESO apliquen els seus coneixements sobre proporcionalitat de triangles i sobre el Teorema de Tales per fer-se grans com gegants o petits com gnoms. Al final tots han recobrat la seva mida natural i hem aprofitat per mesurat alçades inaccesibles com les palmeres del pati, les faroles del camp de futbol i l’edifici sencer de l’escola. Matematitzem!