Aprenentatge-servei: taller de papallones

Els alumnes de 1r de primària han dut un taller APS (Aprenentatge–Servei) amb els alumnes de 4t d’ESO, que ens han explicat moltes coses sobre les papallones: com són, de què s’alimenten, com es reprodueixen, com volen… Es tracta d’una activitat emmarcada dins l’itinerari d’aprenentatge “Quin és el procés de vida d’un cuc de seda?”

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els alumnes es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. És una metodologia que encaixa de ple amb els nostres objectius i que ens permet promoure la participació de l’alumnat – com a agent de la comunitat – en la detacció de necessitats i en el compromís per donar-hi resposta.