ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ

ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ

FAMÍLIES

AFA
Enllaços familiars
Consell  Escolar
Enquestes
Participació en comissions de diferent tipologia

ALUMNES

Assemblees de classe
Reunions de delegats
Participació en comissions de diferent tipologia
Consell Escolar
Voluntariat
Enquestes

DOCENTS

Consell Escolar
Claustre de professors
Participació en comissions de diferent tipologia
Enquestes

FAMÍLIES

AFA
Enllaços familiars
Consell  Escolar
Enquestes
Participació en comissions de diferent tipologia

ALUMNES

Assemblees de classe
Reunions de delegats
Participació en comissions de diferent tipologia
Consell Escolar
Voluntariat
Enquestes

DOCENTS

Consell Escolar
Claustre de professors
Participació en comissions de diferent tipologia
Enquestes

FAMÍLIES

AFA
Enllaços familiars
Consell  Escolar
Enquestes
Participació en comissions de diferent tipologia

ALUMNES

Assemblees de classe
Reunions de delegats
Participació en comissions de diferent tipologia
Consell Escolar
Voluntariat
Enquestes

DOCENTS

Consell Escolar
Claustre de professors
Participació en comissions de diferent tipologia
Enquestes