Alumnes de Batxillerat diplomàtics per uns dies a Suïssa

Els MUNs són unes simulacions de les Nacions Unides que s’organitzen amb alumnes de Secundària, Secundària postobligatòria i Universitat, i on hi participen centres educatius d’arreu del món. En aquestes sessions es parla de temes d’actualitat en anglès i altres llengües estrangeres. Des de fa temps, hi participen l’Escola Pia Nostra Senyora i l’Escola Pia Sarrià.
Aquesta simulació consisteix en l’organització d’un seguit de comitès i comissions, on es debaten dos temes en cadascun. Els alumnes participants representen un país i el seu posicionament davant del tema tractat. La finalitat és intentar negociar uns amb els altres per arribar a un acord.

Alumnes de 1r de Batxillerat de la nostra escola participen en un MUN a Suïssa. El Dani Sánchez, professor de batxillerat i responsable d’aquesta activitat ens comenta que “aquest curs ha estat la 4a participació seguida. Aquest curs hem anat amb 8 alumnes.”

“Els alumnes s’emporten tres grans aprenentatges amb els MUNs, que són: habilitats personals (tolerància, resolució de problemes, autoconfiança, treball en equip, etc.), continguts acadèmics i una millora lingüística; en aquest ordre”, conclou la responsable del Departament de Programes Internacionals.

El Dani afegeix que “una experiència altament enriquidora que els hi ajuda a treballar l’esperit democràtic tenint la oportunitat de treballar durant uns dies en els edificis oficials de les Nacions Unides: aprenen el funcionament i a redactar documents oficials d’aquest organisme. Aprenen les normes d’un debat formal. A més de que han de fer una recerca profunda sobre el país que han de representar. Per exemple, aquest any eren delegats del Japó i van treballar temes com L’aplicació de la Intel·ligència Artificial, El Terrorisme a Nigèria o el Tràfic de Drogues a Sud-Amèrica”.