Els alumnes de 5è ja tenen el producte final de l’itinerari SUMMEM

Els alumnes de 5è ja han enllestit el producte final: preparar l’exposició del museu de la prehistòria. Han gaudit i après molt.

Us recordem breument l’itinerari d’aprenentatge que han portat a terme els alumnes de 5è de primària: “On? Quan? Com? Per què? de les pintures rupestres”.

Els alumnes assisteixen a una xerrada inicial on se’ls planteja el repte: “On? Quan? Com? Per què? de les pintures rupestres”.

A partir d’aquí es treballen continguts del medi social: interpreten, fan prediccions i prenen decisions sobre la pintura rupestre. Coneixen els diferents períodes de la prehistòria i analitzen l’evolució de l’home. Busquen informació i situen en el període corresponent, les imatges d’uns objectes de la prehistòria que han trobat fent una gimcana. Continguts de matemàtiques: elaboren una recta numèrica per situar les etapes de la prehistòria. Coneixen les unitats de temps i analitzen l’evolució de l’home, fent taules de freqüències i diagrames de barres. A plàstica elaboraran una pintura rupestre i diferent estris.

Al llarg de l’itinerari creen productes com ara una fitxa d’observació de les pintures rupestres. Completen la línia del temps. Omplen un qüestionari sobre la pel·lícula. Comparen esquelets de diferents homínids. Munten un trencaclosques i realitzen una tècnica d’estudi. I com a producte final preparen una exposició al museu on s’exposin les pintures rupestres, indicant on es van trobar i a quin període pertanyen. També elaboren un plafó de cada etapa de la prehistòria per col·locar al museu, amb les pintures rupestres de l’etapa corresponent.