SOM INTERNACIONALS

Potenciem una mirada oberta al món i el domini de diverses llengües. Promovem experiències amb companys/es d’altres països i cultures.

Com ho fem?

  • Integrant la llengua anglesa en el dia a dia i en l’aprenentatge de diverses matèries. AICLE (Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera” i fa referència a les classes en què s’imparteix una assignatura en una llengua estrangera EP: Arts ESO: Music, Physics and Chemistry, EVP, History
  • Implementant metodologies motivadores per a l’aprenentatge de les llengües estrangeres.
  • Aprenent la llengua anglesa des de P3 amb 5 hores setmanals. Introduint la segona llengua estrangera a partir de 5è de primària (francès o alemany).
  • Amb grups reduïts a l’ESO per a la pràctica de l’anglès oral.
  • Amb l’Aula Europea a l’ESO, aprofundint en la llengua i cultures francesa i alemanya (2 hores/setmana i intercanvis anuals).

Vivint l’intercanvi cultural i lingüístic de forma immersiva.

  • Erasmus +
  • Intercanvis amb França, Alemanya i Suècia
  • Estades a Anglaterra i Canadà