ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2021/2022

El dijous 1 de juliol començaran les inscripcions a les extraescolars del curs vinent.  

Com els darrers anys, oferim 3 períodes per realitzar la inscripció:

  • Període 1 – reinscripció: de l’1 al 6 de juliol (només per renovar plaça o activitat que garanteix continuïtat) 
  • Període 2 – canvi d’activitat: del 9 al 13 de juliol (permet canviar d’activitat en cas de no voler continuar amb la del curs anterior)
  • Període 3 – altes noves: del 16 al 22 de juliol (per a tothom que sigui nou a l’activitat)

El pagament de la quota inicial es farà on line i l’entrega de la documentació es farà via mail a:

sarria.extraescolars@escolapia.cat.

El pagament és necessari per tenir la plaça assegurada.

En cas de canvi de normativa degut al COVID-19, la Secció Esportiva es pot veure obligada a adaptar els horaris i lloc de realització de l’activitat, per tal de complir les normatives d’aforament i higiene. Aquests canvis seran comunicats prèviament a les famílies.

Adjuntem el catàleg de les activitats extraescolars del curs 21/22.

Per resoldre qualsevol dubte o aclariment, dirigiu un correu a: sarria.extraescolars@escolapia.cat