2n dia de les convis de 4t

Els alumnes de 4t de primària segueixen gaudint dels companys i mestres en un entorn espectacular.

Els alumnes van per grups o patrulles de 6 o 7 nois i cada dues patrulles tenen un monitor per als tallers.

Quins tallers?

 • Taller de natura: estudi de l’entorn natural de la zona, que inclou aspectes com la situació, l’hidrografia, els arbres i arbusts, la fauna, la mineralogia,…
 • Taller d’apicultura: s’estudien els diferents tipus d’abelles, els materials que recullen, la constitució i la forma de la colònia, les diferents tasques segons sigui primavera o estiu… a partir de l’experiència concreta que proporciona el coneixement dels ruscos que hi ha a Cal Gort.
 • Taller de la vinya dels artites: ruta per la natura de la Pobla de Cèrvoles, passejant per les vinyes i els camps d’oliveres i ametllers tot observant obres d’art a l’aire lliure de diferents artistes. El celler Mas
  Blanch i Jové demana cada any a un artista que li creí una obra d’art relacionada amb els conreus del seu paisatge.
 • Taller de l’ametller: De setembre a novembre es fa la collita d’ametlles amb els estris tradicionals. Els alumnes poden veure
  els camps d’ametllers, la seva distribució, les condicions del sòl,
  les parts de l’arbre… A continuació es fan ametlles
  garrapinyades, cada alumne farà una bosseta amb les seves i se
  les endurà a casa.
  Escola