Moltes gràcies a tots els que heu portat residus domèstics al Punt Verd Mòbil Escolar per tal que siguin distribuïts a les plantes de tractament específic, ja sigui per reciclar-los o bé per evitar que contaminin.

Alumnes, famílies i personal disposats a actuar, pensant en els altres i en la millora de la societat.