Preinscripció Batxillerat 2019-2020

El període per presentar la sol·licitud de plaça de batxillerat per al proper curs 2019/2020 pera l’alumnat nou tindrà lloc del 14 al 21 de maig (ambdós inclosos).

Podeu presentar la sol·licitud de plaça de batxillerat emplenant la sol·licitud electrònica o amb suport informàtic.

Si s’ha emplenat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne/a que es pugui validar electrònicament.

Si s’ha emplenat la sol·licitud amb suport informàtic, cal presentar el resguard de la sol·licitud enviada per Internet al centre demanat en primer lloc i en el termini establert. Cal presentar també la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne/a i els documents necessaris si s’al·lega puntuació en els criteris establerts.

Us facilitem l’enllaç directe del Departament on trobareu tota la informació més detallada: PRESENTAR LA SOL·LICITUD A QUALSEVOL MODALITAT DEL BATXILLERAT 

A partir del 14 de maig també podreu descarregar tota la documentació per a la preinscripció de batxillerat a l’apartat “Preinscripció 2019-2020” del web de l’Escola