20 escoles treballant juntes pel futur dels nostres fills

La Federació de les AMPAs dels 20 centres de l’Escola Pia de Catalunya va celebrar el 6 d’octubre l’última reunió del 2018 a l’Escola Pia de Sant Antoni per seguir treballant per l’escola que volem.

A la reunió es va treballar sobre les propostes dels pares i mares per a la VIII Assemblea de l’Escola Pia de Catalunya. A l’ Assemblea es realitza un procés participatiu on, entre tots, es defineixen les principals línies a treballar en els propers 4 anys, es marquen els objectius i els indicadors d’èxit, i s’orienta el treball de les escoles. 

Les tres línies que es va acordar proposar com a prioritats des de les AMPAs són: la participació, el fer comunitat i voluntariat; promoure i compartir l’escola de pares i mares; més SUMMEM. 

A la mateixa reunió es va decidir canviar el nom de les AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) per AFA (Associació de Famílies d’Alumnes). 

A més a més, se’ns va informar de l’immens treball que es realitza des del Servei Solidari i el projecte Afluents, per fomentar la participació de les famílies a les escoles, i especialment de les famílies immigrants per facilitar la seva integració a la societat.

La propera trobada: el 17 de gener de 2019 a Vilanova.