Immaculada núm 25–35, 08017 Barcelona - 932 120 908
OBERTA PARTICIPATIVA TRANSFORMADORA ATENCIÓ INTERNACIONAL TOTS SUMMEM GLOBAL COMPETENCE COMPROMESA PARTICIPATIVA INNOVADORA INDIVIDUALITZADA VALORS INCLUSIVA

LA FRASE SUMMEM DE LA SETMANA

PORTES OBERTES 2019

CONEIX EL BATXILLERAT

Curs pel qual sol·liciteu informació:
Curs escolar:

Vine a coneixe'ns. Demaneu visita personalitzada en jornada escolar amb el cap d'estudis per evidenciar el nostre projecte educatiu.

L’Escola Pia de Sarrià-Calassanç posa en el seu coneixement que les dades facilitades per vostès al formulari seran incorporades la Base de Dades General d'Administració del centre de nom BDGAEPSCC amb número de registre 2021960991 amb l'única finalitat de gestionar la preinscripció del seu fill. Finalitzat l'esmentat procediment les seves dades seran incorporades al nostre fitxer històric. També li informem que vostè pot accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de la seva informació sol·licitant-ho per escrit al domicili de l'escola.