TROBADA ALUMNI 125è ANIVERSARI. SANT JOSEP DE CALASSANÇ

Adreçat a tots els/les exalumnes de l’Escola.  Programa 

                                               

15Days
2Hours
35Mins
27Secs
OBERTA PARTICIPATIVA TRANSFORMADORA ATENCIÓ INTERNACIONAL TOTS SUMMEM GLOBAL COMPETENCE COMPROMESA PARTICIPATIVA INNOVADORA INDIVIDUALITZADA VALORS INCLUSIVA

ADMISSIONS CURS 2020/2021

Curs pel qual sol·liciteu informació:
Curs escolar:

Vine a coneixe'ns. Demaneu visita personalitzada en jornada escolar amb el cap d'estudis per evidenciar el nostre projecte educatiu.

L’Escola Pia de Sarrià-Calassanç posa en el seu coneixement que les dades facilitades per vostès al formulari seran incorporades la Base de Dades General d'Administració del centre de nom BDGAEPSCC amb número de registre 2021960991 amb l'única finalitat de gestionar la preinscripció del seu fill. Finalitzat l'esmentat procediment les seves dades seran incorporades al nostre fitxer històric. També li informem que vostè pot accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de la seva informació sol·licitant-ho per escrit al domicili de l'escola.